Köpvillkor

Detta avtal gäller från och med 2017-09-25

Innehållsförteckning

 • 1. Allmänt
 • 2. Beställning
 • 3. Priser och avgifter
 • 4. Produkter och sortiment
 • 5. Betalning
 • 6. Fullgörande
 • 7. Leverans
 • 8. Ångerrätt och återköp
 • 9. Reklamation och garanti
 • 10. Returer
 • 11. Förbehåll
 • 12. Ansvarsbefrielse
 • 13. Personuppgifter och sekretess
 • 14. Övrigt

§1. Allmänt

Dessa köpvillkor (“Avtalet” nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). Sport Education and management i Sverige AB, nedan benämns som “SEM AB” (Organisationsnummer: 559013-2964) är den säljande parten. Den köpande parten benämns som “Kunden” i detta avtal. Villkoren i Avtalet är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år och till näringsidkare med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor (“produkter” nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på https://sportcom.se (“Webbplatsen” nedan) samt via telefon eller e-post.

Bestämmelserna i detta avtal är ej tillämpliga för avtal om köp som ingåtts före den 24:e september 2017. Om slutdatum anges gäller Avtalet till och med kl. 00:00 det datum som Avtalet upphört att gälla. Du som kund får möjlighet att acceptera dessa villkor i samband med din beställning.

Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker från tvingande lagstiftning är utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.

§2. Beställning

Hos SEM AB beställer du produkter enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. SEM AB tar emot din beställning när du klickar på knappen “Betala (PayPal, Swish eller Payson)” i kassan (steg 4 av 4). Genom att klicka på knappen “Betala” accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning. När SEM AB har mottagit din beställning får du e-postmeddelandet till den e-postadress som du angav när du beställde.

När du betalar för din beställning eller när en faktura skapas så sluts detta Avtal. Mer information om betalningsalternativ samt tillhörande villkor framgår av §5.Betalning nedan. Om det skulle vara omöjligt för oss på SEM AB att leverera din beställning kommer vi kontakta dig omgående. Skulle detta inträffa kommer vi att erbjuda dig en ny lösning förutsatt att det är möjligt. När du accepterar vårt förslag på ny lösning sluts detta Avtal.

Handla tryggt med rätt att ändra din beställning

Om du skulle ändra dig har du också möjlighet att ändra din beställning. För ändring av beställning ska du kontakta oss via e-post på: info@sportcom.se. Ändring av beställning kan ske fram till dess att vi skickat din beställning för leverans vid beställning av kommunikationsutrustning och tillbehör. Om din beställning innehåller öronavgjutningar kan beställningen ändras fram till vi erhållit öronavgjutningar eller formgjuten produktt från dig som kund.

Handla tryggt med rätt till avbeställning

Om du ångrar dig erbjuder vi dig att avbeställa lagd beställning. För att göra en avbeställning ska du kontakta oss via e-post på: info@sportcom.se. Avbeställning måste meddelas innan vi erhållit öronavgjutningar eller formgjuten produkt från dig som kund.

§3. Priser och avgifter

Priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattestats. Moms för momspliktiga produkter debiteras med 25%. Avgifter för frakt och betalning kan tillkomma vid varje beställning, se §5. Betalning samt §7. Leverans i Avtalet för mer information.

Avgift för outhämtad försändelse

Om du som kund inte skulle hämta ut din beställning på det sätt som avtalats debiterar vi en avgift om 250 kronor inklusive moms. Avgiften är nödvändig för att vi ska kunna täcka frakt- och hanteringskostnader som uppkommer. Notera att om du inte tar emot eller hämtar ut en försändelse räknas det inte som att du har meddelat att du ångrat ditt köp. För mer information se §8. Ångerrätt och återköp nedan.

Erbjudanden

Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på webbplatsen gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.

§4. Produkter och sortiment

Alla produkter som erbjuds på webbplatsen är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter. Normalt medföljer bruksanvisning på svenska om det krävs för produktens användande. Eventuella tekniska specifikationer, särskilda krav på tillbehörsutrustning samt information om begränsningar och plomberingar framgår på respektive produktsida i den mån det är skäligt eller följer av lag.

Färgåtergivning på produktbilder

De produktbilder som visas på webbplatsen skall återge produktens färg och övriga egenskaper på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. Eftersom färgåtergivning kan variera beroende vilken typ av bildskärm du som kund använder kan vi inte garantera att produkternas färger exakt återspeglar de färger du upplever på din bildskärm.

§5. Betalning

Fakturabetalning

SEM AB erbjuder kunder att betala mot faktura i samarbete med Payson. Fakturan ska betalas inom 14 dagar. Delbetalning i 3 – 24 månader erbjuds via Payson. SEM AB hanterar inga uppgifter om dig som kund rörande fakturabetalningen och de villkor som erbjuds av Payson. För fullständiga villkor hänvisar vi till Payson i samband med ditt val av fakturabetalning som betalningsmetod.

Kortbetalning med PayPal

SEM AB erbjuder kortbetalning via vår betalningspartner PayPal som är auktoriserad med PCI DSS certifiering. Dina kortuppgifter överförs och lagras säkert i krypterad form. Kortet debiteras när du som kund genomfört din beställning, kortbetalning är möjlig med följande korttyper:

-VISA

-MasterCard

-American Express (Amex)

-Maestro

Betalning med PayPal-konto

SEM AB erbjuder betalning via PayPal-konto.

§6. Fullgörande

SEM AB påbörjar fullgörande av detta avtal när du betalt för din beställning eller när en faktura har skapats. SEM AB har fullgjort sin del av detta avtal när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats.

§7. Leverans

Produkter levereras direkt till den adress du uppgivit vid beställning, alternativt via ombud i samarbete med våra logistikpartners. SEM AB skickar beställningar under helgfria vardagar.

Lagerstatusen anges i form av en uppskattad leveranstid till dig som kund. Generella leveranstider anges nedan, total uppskattad leveranstid redovisas även i kassan. Om beställningen omfattar produkter med olika leveransstatus blir leveranstiden samma som för den produkt som har längst leveransstatus.

Fraktkostnad:

Vi tillämpar en enhetsfrakt om 99kr

Fraktfritt vid beställning över 10 000 kr

SEM AB erbjuder fraktfri leverans om värdet på beställda produkter överstiger 10 000 kr inklusive moms.

Leveranstid:

Om de leveranstider som anges nedan inte är tillämpliga för ett köp och om en leveranstid inte särskilt avtalats utanför detta avtal förbinder sig SEM AB att fullgöra leverans utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 30 dagar från mottagandet av öronavgjutningar eller formgjuten produkt från kund. I det fall kunden ska betala i förskott förbehåller sig SEM AB rätten att invänta betalning innan leverans påbörjas.

Brev i samarbete med Posten

Brev levereras inom 1-2 helgfria vardagar räknat från dagen då beställningen skickats från SEM AB. I det fall försändelsen inte går att leverera genom din brevlåda blir du aviserad och kan då hämta försändelsen enligt instruktioner som framgår av avin. Aviserad försändelse som skickats som Brev skall hämtas ut inom 14 dagar, outhämtade försändelser återsänds till SEM AB.

Leveransförsening

Uppstår en leveransförsening som är av väsentlig betydelse för dig som kund har du rätt att häva detta avtal utan kostnad eller om SEM AB inte kan tillgodose en leveranstid som är avgörande för att kunden ska ingå avtalet och kunden har meddelat detta innan avtalets ingående. I det fall köpet avsett en produkt som ska anpassas, tillverkas eller särskilt anskaffas efter kundens önskemål och SEM AB inte kan återta produkten utan väsentlig förlust har kunden endast rätt att häva köpet om syftet med köpet är väsentligen förfelat genom dröjsmålet och SEM AB insåg eller borde ha insett detta.

Transportrisk

Vid transport från SEM AB till dig står du för transportrisken. Om du ingått detta avtal i egenskap av privatperson står dock alltid SEM AB transportrisken under transporten till dig.

§8. Ångerrätt och återköp

Ångerrätt

Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda avtalet i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit leverans. Ångerrätten ger kunden rätt att undersöka varorna och återsända dem i det fall kunden ångrar sitt köp. När kunden ångrat sitt köp har denne rätt att återfå vad denne har betalt under förutsättning att kunden inte har använt produkterna i en större omfattning än vad som krävs för att kunna undersöka dem. Vid nyttjande av ångerrätten ska kunden meddela SEM AB och sedan returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till SEM AB utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar. Vid retur skall kunden själv bekosta returfrakten.

När kunden lämnat meddelande om att denne nyttjar sin ångerrätt kommer SEM AB genomföra återbetalning utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar förutsatt att SEM AB mottagit de produkter kunden återsänt alternativt om kunden lämnat bevis för återsändande. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar. Återbetalning sker med samma betalningsmedel som kunden använt i den mån det är tekniskt möjligt. Eventuella värdeminskningsavdrag samt avdrag för frakt om kunden valt annat alternativ än standardfrakt kan komma att göras på återbetalningen.

Värdeminskningsavdrag vid nyttjade av ångerrätt

Om kunden har hanterat produkterna mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dessa och hanteringen orsakat att produkterna minskat i värde. Som exempel kan produkternas värde minska genom slitage. I dessa fall är kunden ersättningsskyldig mot SEM AB för skälig värdeminskning. En marknadsmässig bedömning av den faktiska värdeminskningen görs av SEM AB i varje enskilt fall. Nedan angivna avdragsnivåer utgör endast exempel på de beräkningsgrunder som tillämpas vid uträkningen av värdeminskningen. SEM ABs bedömning görs alltid utifrån ett helhetsperspektiv.

Nivå 1. – Om produkten uppvisar en mindre förslitning eller försämring, såsom en mindre repa:

20 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 2. -Om produkten uppvisar en märkbar förslitning eller försämring, såsom tydlig repa eller skada:

40 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 3. -Om produkten uppvisar skador på produkten som påverkar produktens funktion:

60 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 4. -Om produkten uppvisar kraftiga skador på produkten och/eller kraftig förslitning eller försämring av produkten:

80 % i värdeminskningsavdrag.

Nivå 5. -Om produkten är i ett sådant skick att den bedöms vara obrukbar:

100 % i värdeminskningsavdrag.

Skador på produktemballaget

I det fall produktemballaget saknas eller uppvisar sådana skador att det inte kan återanvändas:

0 % i värdeminskningsavdrag.

Förfarande vid ångerrätt

Använd kontaktuppgifterna nedan för att meddela SEM AB om att du önskar ångra köpet.

Kontaktinformation

SportEducation and Management AB

Ekeberg 2

575 92 Hult

E-post: info@sportcom.se

30 dagars öppet köp

Öppet köp erbjuds i 30 dagar från det att produkten levererats till dig. Under den period då öppet köp gäller, återköper SEM AB produkter till det värde som du betalt för produkterna inklusive kostnad för frakt till kunden. Kunden ansvar själv för att bekosta returfrakten vid nyttjande av öppet köp. Kostnad för annan utförd tjänst ersätts ej av SEM AB.

Nyttjande av Öppet köp

För att nyttja öppet köp, vänligen kontakta oss via e-post på: info@sportcom.se

§9. Reklamation och garanti

Reklamationsrätt

Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att kunden fått produkten i sin besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till kunden. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan kunden och SEM AB eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

Om kunden reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att kunden fått produkten i sin besittning har kunden även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. SEM AB rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation skall kunden hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av SEM AB. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig. Vid reklamation skall vardera part utan onödigt dröjsmål återlämna vad denne tagit emot, i det fall SEM AB skall företa omleverans har kunden rätt att behålla den felaktiga produkten i sin besittning tills det att denne mottagit leverans av felfri produkt.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden

E-post: info@sportcom.se

Reklamationsvillkor för Näringsidkare

Om en produkt avviker från vad som har avtalats mellan kund och SEM AB eller på annat sätt uppvisar fel som SEM AB ansvarar för har kunden rätt att i första hand få felet avhjälpt och i andra hand produkt utbytt på SEM ABs bekostnad. Rätt att reklamera fel gäller bara om felet är ursprungligt, SEM ABs ansvar är begränsat till värdet på den felaktiga produkten. Fel i produkt skall meddelas inom 14 dagar från leverans genom att kontakta SEM AB via e-post på info@sportcom.se

Särskilda villkor för näringsidkare:

-Eventuell skada eller annan kostnad som orsakats av felaktig produkt ersätts ej av SEM AB

Handla tryggt med garanti

Alla produkter omfattas av garanti utöver reklamationsvillkoren i dessa köpvillkor. Vi lämnar 1 års garanti mot tillverknings- och materialfel.

Genom vår underleverantör Ilicon AB lämnas 14 dagars passformsgaranti på öronavgjutningar.

Retur vid reklamation eller garantiärende

För att returnera felaktiga produkter eller material, vänligen se §10. Returer.

§10. Returer

Vid retur av produkter eller material till SEM AB skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. SEM AB rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till SEM AB bär du som kund också ansvaret för skadan.

Vid återsändande av produkter till SEM AB är du ansvarig för att produkterna når SEM AB i oskadat skick. SEM AB rekommenderar att kunden använder spårbar försändelse vid retur.

Returadress:

SportEducation and Management AB

Ekeberg 2

575 92 Hult

Sverige

Återbetalningar

SEM AB återbetalar pengarna utan onödigt dröjsmål vid nyttjande av ångerrätten och öppet köp eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.

§11. Förbehåll

Återtagandeförbehåll

Samtliga produkter är behäftade med återtagandeförbehåll tills det att kunden fullgjort sina skyldigheter som följer av detta avtal. Det innebär att äganderätten övergår på kunden i samband med att kunden fullgör sina skyldigheter som följer av avtalet. Kunden har därmed ej rätt att konsumera, nyttja, sälja eller på annat sätt vidta åtgärd innan äganderätten övergått på kunden som förhindrar att produkterna kan återtas av SEM AB.

Hävningsförbehåll

SEM AB förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på webbplatsen. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från SEM AB.

Ändringsförbehåll

SEM AB förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på webbplatsen, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan SEM AB och kund.

Ansvarsförbehåll

SEM AB skall anses befriad från alla förpliktelser enligt detta avtal om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, SEM ABs verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.

§12. Ansvarsbefrielse

Force Majeure

I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför SEM ABs kontroll och som SEM AB inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall SEM AB ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall SEM AB ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Externa länkar

SEM AB ansvarar ej för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på https://www.sportcom.se.

Reservation för leveransförsening utanför SEM ABs kontroll.

Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför SEM ABs kontroll, skall inte SEM AB anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från SEM AB såvida inte annat särskilt avtalats mellan SEM AB och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.

§13. Personuppgifter och sekretess

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till SEM AB kommer att lagras och behandlas i digitalt format. SEM AB ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att användas av SEM AB för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet samt i marknadsföringssyfte från bolagets sida.

Personuppgiftsansvarig:

SEM AB (Org. 556965-9005)

Ekeberg 2

575 92 Hult

Kunduppgifter som lagras:

-Namn

-Adress

-Leveransadress

-E-postadress

-Telefonnummer

-Organisationsnummer

-Köphistorik hos SEM AB

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, och nyttjas i de syften som anges nedan:

-Avtalspartner inom betalningstjänster i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.

-Avtalspartner inom logistik (transportör) i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.

-Marknadsföringspartner som anlitats av SEM AB i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet samt i marknadsföringssyften.

Registerutdrag:

Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.

Avregistering av kunduppgifter:

Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos SEM AB raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att SEM AB skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

§14. Övrigt

Polisanmälan

SEM AB polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier, bedrägeriförsök samt misskynnesbeställningar.

Diskrepans mellan olika publikationer

Om det föreligger skillnader mellan uppgifter på webbplatsen och andra publikationer skall de uppgifter som anges på webbplatsen ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

Immaterialrätt, logotyper och varumärken

Allt material som publiceras på webbplatsen, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan SEM AB uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

Informationens syfte

All information på webbplatsen, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. SEM AB ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

Cookies

Cookies, “kakor”, är små filer som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På webbplatsen används följande typer av cookiefiler:

Session cookies: “Sessionskakor” sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.

Persistent cookies: “Permanenta kakor” sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram.

Opt-in: På webbplatsen har du som besökare alltid rätten att så fort som du besöker vår hemsida välja om du vill att cookies ska kunna sparas ner på din dator. Väljer du att inte tacka ja till detta, kommer inga permanenta kakor att lagras på din dator, men detta kan leda till att vår hemsida inte fungerar optimalt när du besöker den.

Tvist

Vid eventuell tvist skall talan väckas vid Jönköpings tingsrätt om kunden är näringsidkare eller annan juridisk person. Om kunden är privatperson och ingått detta avtal för privat konsumtion skall tvist prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. I det fall ett ärende prövas i Allmänna reklamationsnämnden kommer SEM AB följa nämndens beslut.

E-avtalet Köpvillkor – Versionsnummer: 404-313-446